Stig Blomberg, svensk billedhugger. Med fantasi, ynde og humor har han særskilt skildret barnas verden De badande barnen (1939), Flores och Blanzeflor (1943), bronseavstøpning blant annet i Rikshospitalets barneklinikk i Oslo og Askungen, (1946). Han har utført skulpturutsmykninger i en rekke svenske byer, og har illustrert bl.a. Fröding.