Stig, mannsnavn, norrønt Stigr, opprinnelig et dansk tilnavn dannet av verbet stíga, 'stige, gå'. Navnedag 13. september.