Stian, mannsnavn, av norrønt Stigandr, opprinnelig et tilnavn, dannet av verbet stíga, 'stige, gå'. Navnedag 13. september.