Steven Holl, i Washington, amerikansk arkitekt av norsk avstamning, etter arkitektstudier i Roma, avsluttende eksamen ved University of Washington, 1970. Grunnla firmaet Steven Holl Architects 1976. Han henter sin inspirasjon fra italiensk rasjonalisme, med vekt på enkle, nærmest arketypiske bygningskropper som gjennom årene inngår i stadig mer kompliserte sammenhenger. Blant hans arbeider kan nevnes boligkomplekser i Fukuoka og i Chiba (Makuhari,), Japan (1991 og 1996), St. Ignatius-kapellet, Seattle, USA (1997) og museet for samtidskunst (Kiasma) i Helsinki (åpnet 1998). I Norge er han best kjent for sitt prosjekt for Hamsunsenteret i Hamarøy (1996), som ble åpnet under Hamsun-jubileet 4. august 2009.