Stephen Gardiner var en engelsk geistlig og statsmann. Han studerte i Cambridge, ble sekretær hos kardinal Wolsey og kom i høy gunst hos Henrik 8 ved å forsvare hans skilsmisseprosess mot Katarina av Aragon. I 1531 ble Gardiner biskop av Winchester. Under Edvard 6 satt Gardiner lenge fengslet i Tower. Maria den blodige utnevnte ham til lordkansler, og Gardiner ledet hennes rekatoliseringsforsøk.