Stensgård kirke, langkirke i tre fra 1902 i Nannestad kommune i Akershus fylke.