Stensbjerg er det høyeste punktet på øya Orø i Isefjord, nordvest på Sjælland i Danmark, 28 meter over havet. Fra toppen er det utsikt over Orø og Isefjord.