Stengade, boplass med hustufter fra tidlig neolittisk tid på Langeland i Danmark, utgravd 1968–71. Ca. 800 m fra kysten av Storebelt er avdekket to tufter, den ene 35×5 m, den andre 33×3 m. Inne fra husene ble det funnet store mengder flintavslag – dvs. rester etter redskapsbearbeiding – og leirkarskår samt en del steinredskaper. Faunarester vitner om husdyrhold og kverner om korndyrking.