Stenersen, slekt hvis eldste kjente mann er matros Stener Nielsen Øslebø i Kristiansand. Han var far til skipsbyggerformann i Horten Niels Stenersen (f. 1798), og dennes sønn, trelasthandler samme sted Frantz Christian Stenersen (1836–1915), var far til forlagsbokhandler Johan Martin Stenersen (1866–1948) og konfeksjonsfabrikant Steve (eg. Stefanus) Stenersen (1876–1947). J.M. Stenersen grunnla J.M. Stenersens Forlag (1892) og (sammen med konsul Edvard Sem) firmaet Sem & Stenersen (1921), som i sin tid var Norges største produsent av blanketter og protokoller. Han var far til forretningsmannen og kunstsamleren Rolf Kristian Eckersberg Stenersen (1899–1978) og forlagsdirektør Gunnar Stenersen (1901–68); sistnevnte var far til forretningsmannen Johan Henrik Holmboe Stenersen (1936–2002).