Sten Andersson, svensk politiker (sosialdemokrat). Medlem av Riksdagen 1966–94. Partisekretær i Sosialdemokraterna 1963–82, helse- og sosialminister 1982–85, utenriksminister 1985–91.