Stemberdalen, trang seterdal i Aurland kommune, Sogn og Fjordane, Aurlandsdalens fortsettelse mot sørøst fra Østerbø. Langs dalen går fotruten Geiterygghytta–Steinbergdalshytta–Østerbø. Stemberdalen går over i Vestredalen i sør. Gjennom Vestredalen/Stemberdalen går Rv. 50 (Hol–Aurland).