Stekenjåkk gruve, kobber- og sinkgruve i Västerbotten, Sverige. Forekomsten hører geologisk til de kaledonske kisforekomstene. Gruven ble drevet av Boliden 1975–88. Opprinnelige malmreserver var 15 mill. tonn med 1,5 % kobber, 3,0 % sink og 0,3 % bly. Etter nedleggelsen gjenstår fremdeles ca. 7 mill. tonn malm.