Steinulf Tungesvik, norsk politiker (Sp) og organisasjonsmann; cand.jur., advokat. Sønn av Hans Olav Tungesvik. Leder i Noregs Mållag fra 2005. Steinulf Tungesvik var statssekretær og politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet 1997–2000, 2005–08 statssekretær i Samferdselsdepartementet.