Steinhaugen er et boligområde på Steinan i Trondheim. Øst for Vestlia (Risvollan) og vest for Estenstadmarka (Strindmarka). Tidligere var dette to forskjellige gårdsbruk. På 1980-tallet utparsellert til boligtomter og bebygget med eneboliger, mange med fremragende utsikt over byen.