Steinar Tjomsland, norsk jurist, juridisk embetseksamen 1974. Tjomsland arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling 1974-81, avbrutt av en periode som dommerfullmektig. Han var advokat hos Regjeringsadvokaten 1981-89 og deretter assisterende direktør i Norges Bank til 1. april 1991, da han tiltrådte som høyesterettsdommer. Tjomsland gikk av som høyesterettsdommer i 2016. Han er en av tre hovedredaktører for Norsk Lovkommentar.