Steinar Flatheim, født i Bergen, norsk sølvsmed. Ved sin død bare 33 år gammel ble han ansett som en av de mest lovende norske kunstnere innen sølvsmedfaget. Han arbeidet i en enkel, funksjonell stil, preget av Scandinavian Design-periodens idealer. Arbeider fra hans hånd finnes bl.a. i Stavanger Domkirke, Kunst og Industrimuseet i Oslo, og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.