Stegeborg slott, på et nes ved fjorden Slätbaken ca. 20 km sørøst for Söderköping, er oppført i klassisistisk stil 1806, til erstatning for en 1400-tallsborg som forfalt på 1700-tallet; ruinene ble restaurert på 1900-tallet.