Stefanusalliansen

Stefanusalliansen er en norsk misjons- og menneskerettsorganisasjon med et særskilt fokus på trosfrihet. Organisasjonen ble stiftet i 1967 med navnet Misjon bak Jernteppet for å støtte kristne i kommunistiske land, blant annet med bibler. Etter kommunismens fall endret organisasjonen i 1990 navn til Norsk Misjon i Øst, og fra 2012 til Stefanusalliansen. Etter jernteppets fall har organisasjonen bygget opp et stort arbeid både i Midtøsten og Asia, i tillegg til i land som lå bak jernteppet.

Faktaboks

også kjent som:

Misjon bak Jernteppet, Norsk Misjon i Øst.

Virksomhet og formål

I organisasjonens vedtekter heter det: «Under mottoet 'sammen for de forfulgte' hjelper og støtter Stefanusalliansen mennesker som undertrykkes for sin tro, med særlig vekt på kristne i land der trosfriheten krenkes.»

Organisasjonen kombinerer støtte til kristen misjon i land der trosfriheten krenkes, med kamp for trosfrihet og andre menneskerettigheter. Den legger vekt på at den kjemper for rettigheter uavhengig av religiøs tro og politiske standpunkt.

Historikk

Organisasjonen ble startet 14. november 1967, etter oppfordring fra presten Richard Wurmbrand (1909–2001), som i 1965 ble løslatt etter 14 års fengsling med tortur i Romania. I de første årene var radiosendinger til kommunistiske land og smugling av bibler prioritert. I 1983/1984 ble arbeidet med bibelsmugling overført til organisasjonen Åpne Dører. I 1984 startet Misjon bak Jernteppet en appelltjeneste for forfulgte, en tjeneste som fortsatt er i gang.

Misjon bak Jernteppet var en organisasjon som aktivt ble motarbeidet av myndighetene i de landene organisasjonen drev misjon. For norske myndigheter, og i perioder også Den norske kirke og Kirkenes Verdensråd, var derfor forholdet til organisasjonen preget av avstand. Grunnen var ønsket om å holde kontakten oppe med myndighetene i landene der misjonen arbeidet.

I 1971 startet organisasjonen bladet Ropet fra Øst som fortsatt kommer ut, nå under navnet Magasinet Stefanus, i et opplag på cirka 16 000 (2019).

I 2001 inngikk organisasjonen partnerskap med den internasjonale trosfrihetsorganisasjonen CSW, som har hovedkontor i England. I 2003 var organisasjonen med på å stifte nyhetstjenesten Forum 18 News Service som rapporterer om forholdene for trosfriheten i landene som var en del av Sovjetunionen fram til 1991.

Siden 2007 har organisasjonen sammen med Åpne Dører hvert år arrangert fakkeltog i en rekke byer – til støtte for mennesker som diskrimineres eller forfølges for sin tro. I 2014 spilte Stefanusalliansen en viktig rolle i opprettelsen av et internasjonalt nettverk av parlamentarikere for trosfrihet (IPPForb). Dette arbeidet koordineres i dag av Helsingforskomiteen.

Dagens arbeid

I dag har Stefanusalliansen gode samarbeidsrelasjoner til både norske myndigheter og til kirkelige organer og brukes ved en rekke sammenhenger som en organisasjon med særskilt kompetanse på misjon og arbeid for trosfrihet. I 2018 fikk Stefanusalliansen en treårig samarbeidsavtale med Utenriksdepartementet for å støtte undervisning om trosfrihet, rettshjelp og etablering av menneskerettighetsorganisasjoner i land med «krevende situasjoner» for minoriteter.

Organisasjonen har som målsetting å drive påvirkningsarbeid for trosfrihet både overfor norske og andre myndigheter. Stefanusalliansen har ikke egne utsendinger, men arbeider i praksis utelukkende gjennom støtte til lokale partnere i alle landene organisasjonen har arbeid.

Stefanusprisen

Stefanusalliansen opprettet i 2005 Stefanusprisen. Prisen går til en person som har gjort seg særlig bemerket i kampen for trosfrihet og andre menneskerettigheter. Den første prisen ble gitt til den koptiske ortodokse biskop Thomas fra Egypt. Stefanusprisen deles ut annethvert år av en komité oppnevnt av styret i Stefanusalliansen, med et flertall eksterne representanter.

Generalsekretærer:

 • Lasse Trædal (daglig leder) 1982–1989
 • John Victor Selle 1989–2002
 • Bjørn A. Wegge 2002–2013
 • Hans Aage Gravaas 2013–2017
 • Hilde Skaar Vollebæk (konstituert generalsekretær) 2017–2018
 • Ed Brown (2018–)

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Ropet fra Øst (1971–2012 ), informasjonsblad
 • Magasinet Stefanus (2012–), magasin om trosfrihet
 • Trædal, Lasse (1992). Når et lem lider. Fra Norsk Misjon bak Jernteppe til Norsk Misjon i Øst. Oslo: Misjon i Øst
 • Wurmbrand, Richard (1971). Ser du Kristi i din neste? Stavanger: Nomi
 • Wurmbrand, Richard (1969). Prekner i enecelle. Stavanger: Nomi
 • Skeie, Eyvind (2017). Biskop Thomas. I kjærlighetens sirkel. Oslo: Luther Forlag
 • Skeie, Eyvind (2014). Mama Maggie – en fortelling fra Egypt. Oslo: Luther Forlag

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg