Stefano di Giovanni Sassetta, italiensk maler, sin tids fremste fra Siena. Malte religiøse motiver i en stil påvirket av gotikken. Et hovedverk er San Fransiskusalteret, malt 1437–44 for San Francesco i Borgo San Sepolcro.