Stefano della Bella, italiensk grafiker og tegner. Han var virksom i Firenze og Roma og utførte mer enn 1000 etsninger i Jacques Callots stil blant annet med scener fra banketter, opptog og jakter. Han er representert i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo.