Stefano da Verona, italiensk maler på overgangen mellom gotikk og renessanse. Arbeidet ved fyrstehoffene i Nord-Italia ved begynnelsen av 1400-tallet. Her var den internasjonale gotikk den dominerende smaksretning, med en stadig sterkere naturiakttagelse. En rekke av Stefanos arbeider finnes i kirker og samlinger i Verona.