Stefan Jarl, svensk dokumentarfilmregissør, en av Nordens betydeligste. Han debuterte med den kontroversielle Dom kallar oss mods (1968; sm.m. Jan Lindqvist), om oppvekstvilkårene til mistilpasset ungdom i 1960-årenes Sverige. I Ett anständigt liv (1979) møter vi ungdommene igjen, denne gangen i det harde narkotikamiljøet i Stockholm, mens vi i den tredje delen, Det sociala arvet (1993; Felix-pris), ser hvordan det går med deres barn. Trilogien blir dermed en enestående dokumentasjon av et kvart århundres svensk sosialhistorie. Jarl har vist sitt engasjement mot naturødeleggelsen i Naturens hämd (1983), Hotet (1987) og Tiden har inget namn (1989). I Jåvna, renskötare år 2000 (1991) samtaler han med en samisk gutt om fremtidsutsiktene innen reindriften i skyggen av atomkraftulykken i Tsjernobyl. Spillefilmen Goda människor (1990) hadde også naturvern som tematikk. Jarls filmer er preget av et sterkt sosialt engasjement, og han går ikke av veien for propagandistisk forenkling for å vekke publikum. Som debattant har han vært toneangivende for den radikale filmbevegelsen i Sverige.