Staffan, Steffan, Steffen, mannsnavn, av gresk stephanos, 'krone, krans'. Brukt i Norge fra 1200-tallet. Navnedag 26. desember, staffansdagen.