Stefán Hörður Grímsson, islandsk lyriker. Spilte en viktig rolle i modernismens gjennombrudd i islandsk lyrikk tidlig i 1950-årene. Debutsamlingen Glugginn snýr í norður (Vinduet vender mot nord, 1946) er stort sett skrevet i tradisjonell stil, mens den neste samlingen, Svartálfadans (1951), har en knapp, modernistisk stil. Han introduserer her en innadvendt diktning som preges av en original, ofte gåtefull billedverden. Det er likevel klare tematiske linjer som utvikles gjennom samlingene, en gjennomgående pessimistisk livsholdning forenes med engasjement rettet mot sosial urettferdighet, rustningskappløp og med en tydelig skepsis mot en for rask utvikling av teknikk på bekostning av menneskelige verdier. I slutten av 1980-årene kom to diktsamlinger som representerer et tyngdepunkt i forfatterskapet: Tengsl (Forbindelse, 1987) og Yfir heiðan morgun (Over en klar morgen, 1989). – Representert i flere norske antologier, bl.a. i K. Ødegårds Moderne islandske dikt (1990).