Steen Eiler Rasmussen, dansk arkitekt. Professor ved Kunstakademiet i København 1938–68. Gjorde seg internasjonalt bemerket som foreleser, arkitekturteoretiker og essayist, bl.a. ved bøkene London (1934), Byer og bygninger (1949), Om at opleve arkitektur (1956) og København (1969), arbeider som også har gjort ham kjent som bokkunstner. Som praktiserende arkitekt gjorde han seg fortrinnsvis gjeldende på byplanens område.