Stavset, tettbebyggelse i Trondheim, bydel Byåsen, omkring 6 km sørvest for sentrum. Stavset grenser i øst til Buenget/Rydningen, i sør til Granåsen, i vest til Bymarka og i nord til Kystad/Dalgård. Den store utbyggingen skjedde på 1980-tallet, hovedsakelig med eneboliger og rekkehus. Stavset skole er en barneskole for 1.-7. trinn.