Stavropol, by i Russland, administrasjonssenter i Stavropol distrikt, 300 km sørøst for Rostov; 363 900 innbyggere (2008). Byens industri er primært rettet inn mot bearbeiding av jordbruksprodukter fra omlandet. Ellers kjemisk industri og tekstilindustri. Flere høyskoler. Grunnlagt som festning i 1777. I 1935–43 kalt Vorosjilovsk.