Statsutskottet, i svensk historie en av Riksdagens viktigste komiteer sammensatt av medlemmer fra begge kamre. Fra 1772 var Statsutskottet det utvalg som kongen vendte seg til i alle saker vedrørende rikets tilstand. Etter 1809 fikk det hovedsakelig finansielle oppgaver, bestod til riksdagsreformen 1971.