Statsraad Lehmkuhl, norsk seilskip, tremastet stålbark på 1700 registertonn, lengde 98 m, bredde 13 m, mastehøyde 53 m, har base på Vågen i Bergen. Skipet ble bygd i Bremerhaven og sjøsatt 1914 som skoleskipet Grossherzog Friedrich August. Etter 1. verdenskrig ble det overtatt av Storbritannia. Det ble innkjøpt av Norges Rederforbund etter initiativ av tidligere statsråd Kristofer Lehmkuhl (1855–1949) og fikk navn etter ham; avviklet sitt første tokt som norsk skoleskip 1923. Skipet har vært drevet av Bergens Skoleskib 1924–66, unntatt 1940–45 da skipet var beslaglagt av den tyske okkupasjonsmakten (under navnet Westwärts), skipsreder Hilmar Reksten 1967–72, Foreningen Statsraad Lehmkuhls Venner 1973–78 og fra 1978 av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Statsraad Lehmkuhl har deltatt i større seilaser og har gjennomført flere tokter til USA.