Statnettkundenes Fellesorganisasjon, tidligere sammenslutning av selskaper som kjøper og selger kraft i det norske kraftmarkedet. Ble i 2002 innfusjonert i Energibedriftenes landsforening (EBL), nå Energi Norge.