Statland kirke er en kirke i Namdalseid i Namsos kommune, Trøndelag. Den er soknekirke for Statland sokn i Stiklestad prosti, Nidaros bispedømme. Det er en langkirke i tre, oppført i 1992. Kirken har 140 plasser.