Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Artikkelstart

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten er et forvaltningsorgan som kommer i drift i 2018. Kommisjonens oppgave er å undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten.

Bakgrunn

Undersøkelseskommisjonen ble opprettet særlig etter ønske fra pårørende av brukere og pasienter som har dødd eller blitt skadet som følge av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Målet var ifølge Regjeringen å lære av feil og forebygge slike hendelser.

Kommisjonen er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men skal utføre oppgavene sine på en uavhengig og selvstendig måte og kan ikke instrueres i faglige spørsmål.

Hensikten med undersøkelsene er å bidra til læring og forebygging av alvorlige hendelser. Undersøkelseskommisjonen skal hvert år rapportere til departementet.

Lovhjemmel

Kommisjonen er lovfestet gjennom lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten av 16. juni 2017 nr. 56. Loven vil gjelde for helse- og omsorgstjenester som ytes i Norge, men loven er ikke trådt i kraft (januar 2018).

Alvorlige hendelser og alvorlige forhold

Kommisjonen avgjør selv hvilke alvorlige hendelser og forhold som skal undersøkes.

  • Alvorlige hendelser er dødsfall eller betydelig skade på pasient eller bruker hvor dette ikke var forventet utfra den risikoen som var å regne med.
  • Alvorlige forhold er omstendigheter eller sammenhenger som antas å kunne føre til alvorlige hendelser.

Varsling

Dersom det skjer alvorlige hendelser skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak varsle undersøkelseskommisjonen. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende kan også varsle undersøkelseskommisjonen om alvorlige hendelser.

De personene som undersøkelsen angår (helsepersonell, pasient, bruker eller nærmeste pårørende) skal få informasjon om at undersøkelse er iverksatt og mulighet til å uttale seg.

Undersøkelser

Undersøkelseskommisjonen kan ifølge loven skaffe seg opplysninger ved å undersøke steder, ta utstyr i besittelse og kreve innsyn i dokumenter. Helsepersonell har plikt til å medvirke ved å forklare seg samt å la seg undersøke, for eksempel ved utåndingsprøve og blodprøve.

Personer som arbeider for undersøkelseskommisjonen har taushetsplikt etter forvaltningsloven.

Rapport

Når undersøkelsen av en alvorlig hendelse er ferdig, skal undersøkelseskommisjonen lage en rapport som redegjør for hva som har skjedd og en vurdering av årsakene. Rapporten skal også inneholde råd om eventuelle tiltak som bør iverksettes for å forebygge lignende hendelser i framtiden.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg