Statens råstofflaboratorium, laboratorium opprettet 1918 under Statens råstoffkomité med formål å drive kjemiske og fysikalske undersøkelser av mineralske råstoffer med sikte på utnyttelse. Ble 1962 en del av Norges geologiske undersøkelse.