Statens naturforvaltningsråd, opprettet 1990 som erstatning for Statens naturvernråd og Statens friluftsråd; nedlagt 2002.