Starum, tidligere ekserserplass, Østre Toten, Oppland fylke med standkvarter for et kløvkompani og Hærens veterinærtjeneste. Her finnes nå Forsvarets logistikkorganisasjons sanitetsmagasin for Sør-Norge og Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter for Sivilforsvarets personell i Østlandsområdet. Videre drives et HMS-senter (helse-miljø-sikkerhet) hvor det gis sikkerhetskurs i branntekniske emner og førstehjelp og opplæring i forebygging av ulykker m.m. En rekke hesteorganisasjoner driver stiftelsen Norsk Hestesenter.