Start, det første fly som ble innført til Norge (1912), et monoplan med hjulunderstell bygd i Tyskland av Edmund Rumpler, innkjøp til Marinens Flyvevåpen for privat innsamlede midler. 1. juni 1912 foretok løytnant H. F. Dons med Start den første flygning, fra Gannestad-sletta i Borre til Øra i Fredrikstad. Flyet tilhører Norsk Teknisk Museum, men er utstilt ved Forsvarets flysamling på Gardermoen.