Bergen, felles markedsførings- og driftsselskap for bulkskip dannet i 1961, eies med halvparten hver av rederiene Grieg Shipping (se Grieg Maturitas) og Masterbulk (eid av familien Westfal-Larsen). Tidligere (1969–88) hadde også Fred. Olsen & Co. en eierandel. Opererer over 70 skip (2006). Omsetning ca. 6,5 mrd. kr (2005).