Star Carr, boplass fra mesolittisk tid, ca. 7 km sørøst for Scarborough i Yorkshire, England. Boplassen ligger på en lav morene ut mot en myr som opprinnelig var en innsjø, og dekker et areal på ca. 200 m2. Ved utgravningen 1949–51 ble det bl.a. funnet store mengder redskaper av flint, horn og ben samt dyreben. Næringsveiene har vært fiske og jakt. Star Carr er beslektet med de danske boplasser av Maglemose-type, men er noe tidligere og viser markert forskjell i den materielle kultur. Boplassen er C-14-datert til 8. årtusen f.Kr.