Stanley Fish, amerikansk litteraturviter, doktorgrad ved Yale-universitetet 1962, var professor i engelsk ved bl.a. Johns Hopkins-universitetet og ledet instituttet for kunst og vitenskap ved Illinois-universitet i Chicago 1999–2004. Fish innledet sin karriere med studier av Milton, og skrev bl.a. Surprised by Sin: The Reader in «Paradise Lost» (1967) og Self-Consuming Artifacts: The Experience of Seventeenth-Century Literature (1972). Blant hans meste kjente bøker er essaysamlingene Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities (1980), There's No Such Thing As Free Speech: And It is a Good Thing, Too (1994) og The Trouble With Principle (1999). Han har særlig drøftet hvordan lesning avhenger av gruppetilhørighet, fortolkningsfelleskaper som etablerer de grunnleggende synspunkter og verdier som teksten leses utfra. Sentrale tekster er samlet i The Stanley Fish Reader (1999; red. H. Aram Veeser).