Stanley, hovedstad på Falklandsøyene; 2121 innbyggere (folketelling 2012). God, naturlig havn på østsiden av øygruppen. Byen har flyplass, sykehus, katedral og en del offentlige bygninger. Stanley var tidligere en viktig hvalfangsthavn.