Stanlake Samkange, zimbabwisk forfatter og historiker som særlig er kjent for sine historiske romaner om den zimbabwiske motstanden mot koloniseringen mot slutten av 1800-tallet, On Trial for My Country (1966) og The Year of the Uprising (1978), og for sine romaner om den politiske situasjonen i Rhodesia under det hvite mindretallsstyret, bl.a. On Trial for that UDI (1986). I den første romanen lar han Cecil Rhodes og ndebelefolkets konge Lobengula stilles for en domstol som består av forfedrene. Det samme grepet benytter han i den siste, men der er det den rhodesiske statsministeren Ian Smith og den britiske Harold Wilson som stilles for retten. Han har også skrevet den selvbiografiske romanen The Mourned One (1975) og flere faghistoriske verk. Samkange bodde lenge i eksil i USA, hvor han også delvis var utdannet.