Stanislaw Stanislavavitsj Sjusjkevitsj, hviterussisk politiker, parlamentsformann og statsoverhode 1991–94. Doktor i fysikk og matematikk tilknyttet Det hviterussiske vitenskapsakademiet. 1990 innvalgt i Det hviterussiske øverste sovjet for Den hviterussiske folkefronten, valgt til viseparlamentsformann. Parlamentsformann etter det mislykte konservative kuppforsøket i Moskva august 1991. En nøkkelspiller i opprettelsen av Samveldet av uavhengige stater (SUS) og Sovjetunionens oppløsning i desember 1991. Statsoverhode i det uavhengige Hviterussland 1991–94. Tilhenger av markedsreform. Måtte gå av etter et mistillitsforslag i januar 1994. Stilte ved presidentvalget i 1994, men fikk bare 10 % oppslutning.