Stangholmen fyr, fyr i Risør kommune, Aust-Agder, i havgapet utenfor Risør tettsted. Opprettet 1855, erstattet av fyrlykt 1959. Restaurant om sommeren, friluftskonserter.