En slekt som stammer fra sersjant Svend Hansen (1733–1830) fra gården Stangebråten i Aremark; han tok navnet Stang. Hans adoptivsønn, major Jens Schrøder Stang (1755–1817), var far til res. kapellan Hans Georg Jacob Stang (1803–32) og grosserer i Halden Jens Peter Stang (1806–85). H. G. J. Stang var far til stiftamtmann Jacob Stang (1830–1907), som igjen var far til statsråd Georg Stang (1858–1907). J. P. Stang var farfars far til kunsthistorikeren Nic Stang (1908–71), som var gift med kunsthistorikeren Ragna Thiis Stang (1909–78).