Standish O'Grady, irsk forfatter; har hovedæren for at Irlands gamle historiske legender er blitt kjente og populære i engelsktalende land. Hans viktigste arbeider er History of Ireland: The Heroic Period (1878) og History of Ireland: Cuculain and his Contemporaries (1880).