Standardiseringen i Norge, består av de tre organisasjonene Norsk Elektroteknisk Komité (NEK), Post- og teletilsynet (Pt), Standard Norge som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder, samt salgs- og markedsføringsselskapet Standard Online AS (inntil november 2008 Pronorm AS).