Stamford Raffles, britisk koloniadministrator, etnograf og naturforsker. Ansatt i East India Company fra 1795; guvernør på Java 1811–16, på Bengkulu utenfor Sumatra 1818–23. Kjempet hardt for britiske interesser i området, og grunnla i 1819 byen Singapore som en motvekt mot de nederlandske interessene i området. Etter hjemkomsten til Storbritannia 1824 var han med på å stifte Londons zoologiske hage og ble dens første president.