Stahlhelm, organisasjon av tyske frontkjempere i den første verdenskrig, grunnlagt 1918 av Franz Seldte. I 1924 åpnet også for ikke-krigsdeltagere. Ca. 500 000 medlemmer 1930. Ideologien var nasjonalkonservativ, og organisasjonen stod det tysk-nasjonale parti nær. Stahlhelm støttet Hitler ved maktovertagelsen 1933, og Seldte trådte inn i regjeringen. Samme år gikk yngre medlemmer over til SA. Oppløst 1935.