Danmarks nest største innsjø (etter Arresø), få kilometer nordvest for Ringkøbing, 1730 ha, største dybde ca 3 m. Opprinnelig en bukt på den jyske vestkysten, men avleiringer dannet en tange for 3-500 år siden og stengte havet ute. Veier og stier gjør området lett tilgjengelig. Syd i innsjøen en fredet, liten øy, Hindø, som er forbundet til fastlandet med en bro. Fuglekolonier, bl a ender, gjess, svaner og hegrer.