St. tid. er en betegnelse på forhandlingene i Stortinget. Se St. forh.